Завдання 5

Не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її

Блез Паскаль


У повсякденному житті нам часто доводиться спостерігати процеси, у яких зміна однієї величини призводить до зміни іншої величини. Вивчення цих процесів потребує створення їх математичних моделей. Однією з таких моделей є квадратична функція.

Дайте відповіді на питання:

1.а)Знайдіть координати вершини параболи y=x²-2x+8.
   б)Знайдіть нулі функції    y=-2x²+18x-16.
   в)Куди напрямлені вітки параболи, що є графіком      
      функції    y=-5x² ?   3 бали
2.Цифри у відповідях а)  і б) складають рік народження видатної італійської жінки-математика. Ця жінка стала відомою завдяки кривій, яку названо в її честь.
 Як звали цю жінку? Як називається ця крива?  2 бали

Правильні відповіді.
1.  (1;7)
2. 1  і  8
3. Вниз
4. Марія Гаетана Аньєзі
5. Локон (відьма, верзьєра)  Аньєзі

Заповніть бланк відповідей та надішліть.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Квест стартував!